Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Livskraftssektionen
Föredragningslista 29.05.2024 kl. 17:00 -
Teams-sammanträde

Ärendenr.   Rubrik  Föredragningslista i PDF-format
27   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
28   Justering av protokollet och val av protokolljusterare
29   Övriga ärenden
30   Kyrkslätts kommuns varumärkesförnyelse
31   Främjande av Kyrkslätts kommuns livskraft och de organisationsstrukturer som stöder detta

Ledamot Uppgift
Salminen Ville ordförande
Myllyniemi Markus vice ordförande
Blom Urho ledamot
Felipe Sini ledamot
Kari Marko ledamot
Kjerin Ulf ledamot
Mäkinen Jenny ledamot
Syväniemi Anni-Mari ledamot
Ronkainen Tuovi ledamot
Haapaniemi Timo kommunstyrelsens ordförande
Sailas Virpi kommundirektör, föredragande
Suihkonen Jaana förvaltningsdirektör
Bergström Pia protokollförare