Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Personalsektionen
Protokoll 15.05.2024 klo 17:00 - 19:33 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
25   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
26   Justering av protokollet och val av protokolljusterare
27   Arbetarskyddsöversikt
28   Personalberättelse 2023
29   Praxis gällande tillämpningen av kommunens arvodesstadga
30   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Lankinen Arttu ordförande
Engström Miika medlem
Forssén Anita medlem
Grönlund Jyki medlem
Kaihlaranta Kati medlem
Orko Maarit ersättare
Siivonen Tarja ersättare
Haapaniemi Timo kommunstyrelsen ordf
Parkkonen Teija tf. personaldirektör, föredragande
Suihkonen Jaana förvaltningsdirektör
Kotakallio Sonja arbetarskyddschef, sakkunnig
Bergström Pia protokollförare

Till påseende
Det justerade protokollet hålls offentligt framlagt på kommunens webbplats
Början av 21.05.2024