Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kommunstyrelsen
Protokoll 20.05.2024 klo 16:33 - 19:14 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
172   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
173   Justering av protokollet och val av protokolljusterare
174   Personalberättelse 2023
175   Kyrkslätts kommuns utlåtande om Microsoft 3465 Finland Oy:s beskrivning av miljökonsekvensbedömning för datacentralsområdet i Kyrkslätt
176   Kommunstyrelsens organisationsbidrag 2024
177   Samarbete mellan sysselsättningsområdena i västra Nyland
178   Kyrkslätts Hyresbostäder Ab:s ordinarie bolagsstämma 31.5.2024
179   Pomoväst rf:s vårmöte 23.5.2024, val av kommunens representant
180   Västra Nylands folkhögskolas extra samkommunsstämma 12.6.2024
181   Kommundirektörens presentation av aktuella ärenden
182   Beslut som inkommit för förfarande med övertagningsrätt enligt 92 § i kommunallagen
183   Övriga ärenden
184   Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti, bolagsstämma 30.5.2024

Ledamot Uppgift
Haapaniemi Timo ordförande
Aallonharja Piia I vice ordförande
Kjerin Ulf II vice ordförande
Aintila Anna ledamot
Granström Anneli ledamot
Harinen Ari ledamot
Huhmarniemi Saara ledamot
Kaihlaranta Kati ledamot
Kajanti Carl-Johan ledamot
Kaurila Matti ledamot
Kilappa Antti ledamot
Myllyniemi Markus ledamot
Sahiluoma Anna ledamot
Fleming Johanna ersättare
Salminen Ville ersättare
Björk Tony kommunfullmäktiges ordförande
Hyvärinen Reetta fullmäktiges I vice ordförande
Hakapää Minna fullmäktiges II vice ordförande
Sailas Virpi kommundirektör, föredragande
Suihkonen Jaana förvaltningsdirektör
Parkkonen Teija tf. personaldirektör
Kauppinen Anna-Kaisa tf. kommundirektör, föredragande
Mäkinen Seppo
Bergström Pia protokollförare

Till påseende
Det justerade protokollet hålls till allmänt påseende på kommunens webbplats
Början av 28.05.2024