Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildnings- och fritidsnämnden
Protokoll 23.05.2024 klo 16:59 - 18:37 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
21   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
22   Justering av protokollet och val av protokolljusterare
23   Namntävling för GWP-skolcentret
24   Ändringar i regelboken för servicesedeln inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2024
25   Frielevsplatser inom den grundläggande konstundervisningen i musikinstitutet och bildkonstskolan
26   Bidrag till lokala kulturföreningar 2024, verksamhetavtalsbidrag, redovisning av användning av bidrag 2023 och bidrag 2024, Kirkkonummen musiikkiyhdistys ry
27   Godkännande av redovisningarna över bidrag till lokala ungdomsföreningar av ungdomsanslagen för år 2023
28   Verksamhetsbidrag till lokala ungdomsföreningar 2024
29   Ungdomstjänsternas separata projektbidrag för möjliggörande av ledd kvällsverksamhet för unga 2024
30   Ungdomstjänsternas projektbidrag 2024 (2/2024)
31   Ungdomsfullmäktiges verksamhetsberättelse för år 2023
32   Ungdomsfullmäktiges dispositionsplan för anslaget år 2024
33   Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Virtanen Kari ordförande
Castrén Heidi ledamot
Elfving Mikko ledamot
Kosonen Liisa ledamot
Lundell Patrik ledamot
Salonen Birkitta ledamot
Suominen Tero ledamot
Valtonen Martin ledamot
Åberg-Hildén Maj ledamot
Saari Kari ersättare
Kari Selma representant för ungdomsfullmäktige
Orava Irja representant för äldrerådet
Paimela Helena representant för handikapprådet
Ikonen Eeva-Kaisa bildningsdirektör, föredragande
Linnakylä Katja fritidsdirektör
Kurkinen Heidi planerare
Vesiluoma Anu direktör för småbarnsfostran
Ylönen Satu rektor för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning
Airaksinen Antti kultursekreterare
Rossi Risto fritidssekreterare
Wendelin Johanna kanslisekreterare, protokollförare

Till påseende
Det justerade protokollet är öffentligt framlagt 27.5.2024 på kommunens webbplats. Det almänna besvärstiden inleds tisdag 28.5.2024.