Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kommunaltekniska nämnden
Protokoll 13.06.2019 klo 17:10 - 20:48 / Inte justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
89   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
90   Justering av protokollet och val av protokolljusterare
91   Vägkarta för Kyrkslätts klimatåtgärder (kst, fge)
92   Beredningssituation för delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2, kommunaltekniska nämnden för kännedom
93   Detaljplanen för Centrum, kvarter 108 (projekt 10110), framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27 § (kst)
94   Stranddetaljplanen för Loman (projekt 23300), godkännande av stranddetaljplanen enligt MBL 52 § (kst, fge)
95   Skötsel- och nyttjandeplaner för naturskyddsområden
96   Byggande av Volsvägens gång- och cykelväg, förnyande av trafikljusen i två korsningar, höjning av portalerna på centrumområdet, byggande av parkeringsområdet på Västerbacken och av Lysmaskgränden, val
97   Byggande av till kollektivtrafikinfran hörande täckta parkeringar, cykelparkering och höjd skyddsväg, val av entreprenör
98   Ledigförklaring av tjänsten som kommungeodet
99   Balansering av ekonomin, kommunaltekniska nämnden
100   Ram för uppgörande av budgeten för år 2020 Samhällstekniska sektorn
101   Ärenden för kännedom, kommunaltekniska nämnden 13.6.2019
102   Tjänsteinnehavarbeslut för övervakning, kommunaltekniska nämnden

Ledamot Uppgift
Kettunen Kati ordförande
Männikkö Kim vice ordförande
Jäppinen Sanni ledamot
Jeremejew Miisa ledamot
Rehn Pekka ledamot
Kaurila Matti ledamot
Jäppinen Pekka ledamot
Kauppinen Anna-Kaisa föredragande
Salminen Sirpa sekreterare
Luomajärvi Tero beredare
Puromies Merja beredare
Mäkinen Seppo beredare
Lehtonen Anniina beredare
Rautiainen Tuukka Affärsverksamhetschef, Gaia Group Oy
Kjerin Ulf kommunstyrelsens andra vice ordförande
Holopainen Oscar suppleant
Granqvist Anneli suppleant