Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Samhällstekniska nämnden
Protokoll 25.04.2024/Paragraf 35


 

 

Remissdebatt om planläggningsprogrammet 2025-2029

Samhällstekniska nämnden 25.04.2024 § 35  

349/10.00.00/2024 

 

 

Beredare Kommunarkitekt Tero Luomajärvi

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

 

Beslutsförslag Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen  

 

 Samhällstekniska nämnden beslutar anteckna planläggningsprogrammets planeringssituation för kännedom.

 

Behandling Efter föredragningen anmälde Kim Liljequist intressejäv och lämnade sammanträdet för behandlingen av paragrafen.

 

 Ronja Karkinen lämnade sammanträdet kl. 20.23 under behandlingen av paragrafen.

 

Beslut Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

 

För kännedom

 

Redogörelse Kommunen uppdaterar sitt planläggningsprogram två gånger per fullmäktigeperiod. Avsikten är att behandla programmet för godkännande i kommunfullmäktige under höstperioden 2024 så att det sammankopplas med servicenätsplanen som är under beredning. Dessa två strategiska dokument är centrala för utvecklingen av kommunen på såväl kort som lång sikt.

 

 Kommunarkitekten har för nämndens remissdebatt gjort upp material på basis av vilket förslaget till planläggningsprogram ska beredas till nämndens sammanträde i maj. I programmet är projekten i korgen för projekt som ska genomföras, vilka alltså gäller åren 2025 och 2026, bindande. Motsvarande är projekten i väntekorgen, eller i alla fall en del av dem, så att säga i kö till korgen med planer som ska genomföras följande period.

 

 I beredningen av planläggningsprogrammet har deltagit olika enheter inom serviceområdet för samhällsteknik samt därtill representanter för Kyrkslätts vatten och de gemensamma tjänsterna. I beredningen har också beaktats riktlinjerna i servicenätsutredningen, som blev klar år 2023. Målet är ett genomförbart program, i vilket man beaktat i synnerhet planläggnings- och trafiksystemtjänsternas, de kommunaltekniska tjänsternas och Kyrkslätts vattens synpunkter så att projekten enligt programmet skulle vara i balans med personalresurserna och de ekonomiska resurserna med tanke på planeringen. Antalet bindande projekt är något mindre än i det föregående programmet, men preliminärt vet man om att näringspolitiska projekt torde lyftas upp till genomförande också under den här perioden.

 

  Handlingar
Riktlinjer för planläggningsprogrammet 2025-2029