Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta
Protokoll 23.01.2024/Paragraf 4 

 

Kirkkonummen perusopetuksen ohjaussuunnitelman päivittäminen

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.01.2024 § 4  

1567/12.00.01/2019 

 

 

Valmistelija Oppivelvollisuudesta ja perusopetukseen valmistavasta opetuksesta vastaava suunnittelija Laura Skaffari, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

 

Päätösehdotus Sivistysjohtaja Ikonen Eeva-Kaisa

 

 Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Kirkkonummen perusopetuksen ohjaussuunnitelman 1.3.2024 alkaen.

 

Käsittely 

 

Päätös Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

 

Selostus Oppilaanohjaus on opetussuunnitelman mukainen osa perusopetusta. Opetussuunnitelman mukaan oppilaanohjauksella edistetään koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Oppilaanohjauksen keskeisenä tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä, edistää opiskeluvalmiuksia ja sosiaalista kypsymistä sekä kehittää elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä.

 

 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellään ohjauksen tavoitteet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9. Opetussuunnitelmassa määriteltyjä tavoitteita täydennetään kunta- ja koulukohtaisilla ohjaussuunnitelmilla. Opetushallituksen laatimien hyvän ohjauksen kriteerien mukaisesti ohjaussuunnitelmassa kuvataan ohjausprosessi oppijan opinpolun eri vaiheissa. Suunnitelmassa määritellään esimerkiksi ohjauksen tavoitteet, menetelmät ja toteutustavat, kuten järjestämisen rakenteet sekä työn- ja vastuunjaot. Suunnitelman avulla täsmennetään, keitä ovat ohjauksen toimijat ja kuinka ohjauksen yhteisöllinen ote ymmärretään.

 

 Kirkkonummen perusopetuksen edellinen kuntakohtainen ohjaussuunnitelma oli laadittu vuonna 2016. Vuonna 2021 voimaan astuneen laajennetun oppivelvollisuuden yhteydessä ohjausta vahvistettiin sekä perusopetuksessa että toisella asteella. Vuonna 2023 Opetushallitus julkaisi uudet Hyvän ohjauksen kriteerit. Näiden uudistusten jälkeen oli perusteltua uudistaa myös Kirkkonummen kuntakohtainen ohjaussuunnitelma. Ohjaussuunnitelman uudistuksen valmisteli työryhmä, jonka jäseninä oli kaksi suomenkielisen perusopetuksen oppilaanohjaaja, yksi ruotsinkielisen perusopetuksen oppilaanohjaaja, yksi yhtenäiskoulun rehtori sekä oppivelvollisuusasioista ja ohjauksesta vastaava opetuspalveluiden suunnittelija.

 

 Ohjaussuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Kuntakohtainen ohjaussuunnitelma tuodaan kasvatus- ja koulutuslautakunnille hyväksyttäväksi muutosten yhteydessä. Tekniset päivitykset tehdään ilman ohjaussuunnitelman tuomista uuteen lautakuntakäsittelyyn. Lisäksi jokainen perusopetuksen koulu laatii vuosittain koulukohtaisen ohjaussuunnitelman kuntakohtaisen ohjaussuunnitelman pohjalta. Koulukohtainen ohjaussuunnitelma käydään läpi koulun henkilökunnan kanssa ja liitetään osaksi koulun lukuvuosisuunnitelmaa.

 

 Kirkkonummen suomen- ja ruotsinkielisten kasvatus- ja koulutuslautakuntien hyväksymä kuntakohtainen ohjaussuunnitelma on perusopetuksen opetussuunnitelmien liite.

 

 Liitteenä oleva kuntakohtaisen ohjaussuunnitelma sisältää koulukohtaisten ohjaussuunnitelmien täydennettävän pohjan.

 

Päätöshistoria