Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kommunstyrelsen
Protokoll 28.08.2023/Paragraf 259


 

 

Kyrkslätts kommuns svar på besvären över delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2 (projekt 18000)

Kommunstyrelsen 28.08.2023 § 259  

661/10.02.02/2019 

 

 

Beredare kommunarkitekt Tero Luomajärvi

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

 

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas 

 

 Kommunstyrelsen beslutar

1.
ge Helsingfors förvaltningsdomstol kommunens svar enligt bilagan på besvären som gäller kommunfullmäktiges beslut 24.10.2022 (§ 77) att godkänna delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2

2.
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

Behandling Kommunarkitekt Tero Luomajärvi presenterade ärendet vid sammanträdet.

 

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.

 

Redogörelse Kyrkslätts kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 24.10.2022 (§ 77) delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2 (ritningsnummer 3472). Inom utsatt tid anfördes fyra besvär över beslutet ovan hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären har lämnats av Kyrkslätts miljöförening rf och Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf samt tre markägare på planeringsområdet. Förvaltningsdomstolen bad kommunen lämna ett svar på besvären senast 6.7.2023. Kommunen har fått förlängd tid för att lämna svaret så att det ska lämnas till förvaltningsdomstolen senast 31.8.2023.

 

 I de bifogade svaren till Helsingfors förvaltningsdomstol framför kommunen att besvären ska förkastas som obefogade eftersom delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2 har gjorts upp enligt goda planläggningsprinciper. Kommunen önskar ytterligare att förvaltningsdomstolen behandlar besvären utan dröjsmål.

 

 Kommunfullmäktige har beslutat ge kommunens svar 8.5.2023 (§ 30) på Nylands NTM-centrals rättelseuppmaning (1.12.2022) som gällde kommunfullmäktiges beslut om att godkänna delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2.

 

 

 Bilaga:

-          Kyrkslätts kommuns svar på besvären (4 st.) över delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2 (projekt 18000)

 

 Tilläggsmaterial:

-          Materialet till delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2, som godkänts av kommunfullmäktige 24.10.2022 (§ 77), länk http://kirkkonummise.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20221239-4

 

-          Kyrkslätts kommuns byggnadsordning, länk https://www.kyrkslatt.fi/library/files/5e15d2f6c910586fe60008a1/Rakennusj_rjestys_1.1.2020_ruots.pdf

 

 

-          Kyrkslätts kommuns planläggningsprogram åren 2023-2027, länk https://www.kyrkslatt.fi/library/files/637cb3a3c91058fd5f000df1/Kyrksl_tts_planl_ggningsprogram_2023-2027.pdf

 

-          Utvecklingsbild för kommuncentrum 2040 - urban by, länk https://www.kirkkonummi.fi/library/files/591958859635eb8725000137/Kuntakeskuksen_kehityskuva_Kv_hyvaksyma.pdf