Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kommunfullmäktige
Protokoll 29.04.2024 klo 17:00 - 18:40 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
39   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
40   Justering av protokollet och val av protokolljusterare
41 Kyrkslätts kommuns planläggningsöversikt 2024 till kommunfullmäktige för kännedom
42 Förslag av det tillfälliga utskottet, nämnden för lokaltjänster
43 Förslag av det tillfälliga utskottet, finska nämnden för fostran och utbildning
44 Förslag av det tillfälliga utskottet, svenska nämnden för fostran och utbildning
45   Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i nämnden för lokaltjänster (R.N.) och val av ny ersättare
46 Fullmäktigemotion 5/2024: Bibehålla avgiftsfritt andra stadium i Kyrkslätt
47 Fullmäktigemotion 6/2024: Kyrkslätt ska bekämpa avveckling av den avgiftsfria utbildningen på andra stadiet

Ledamot Uppgift
Björk Tony ordförande
Hyvärinen Reetta I vice ordförande
Hakapää Minna II vice ordförande
Aallonharja Piia ledamot
Blom Urho ledamot
Ekman Jani ledamot
Felipe Sini ledamot
Fleming Johanna ledamot
Frantsi-Lankia Marjut ledamot
Gustafsson Stefan ledamot
Haapaniemi Timo ledamot
Harinen Ari ledamot
Hedberg Hans ledamot
Huhmarniemi Saara ledamot
Jäppinen Sanni ledamot
Kajanti Carl-Johan ledamot
Kari Marko ledamot
Karkinen Ronja ledamot
Kaurila Matti ledamot
Kilappa Antti ledamot
Kähkönen Jani ledamot
Kämpe-Hellenius Jerri ledamot
Kärkimaa Elina ledamot
Lankinen Arttu ledamot
Leijala Aku ledamot
Liljequist Kim ledamot
Myllyniemi Markus ledamot
Männikkö Kim ledamot
Määttä Jussi ledamot
Orko Maarit ledamot
Piili Noora ledamot
Purra Riikka ledamot
Ronkainen Tuovi ledamot
Sahiluoma Anna ledamot
Salonen Antti ledamot
Salminen Ville ledamot
Seppälä Ulla ledamot
Suominen Tero ledamot
Valtanen Hannu ledamot
Valtonen Martin ledamot
Virtanen Kari ledamot
Ylisiurua Katja ledamot
Åström Kim ledamot
Basilier Linda ersättare
Björkqvist Matilda ersättare
Elfving Mikko ersättare
Jeremejew Miisa ersättare
Lundell Patrik ersättare
Mäkinen Jenny ersättare
Polkko Aleksander ersättare
Virkki Leena ersättare
Sailas Virpi kommundirektör
Suihkonen Jaana förvaltningsdirektör
Lindell Esa ekonomidirektör
Ikonen Eeva-Kaisa bildningsdirektör
Sorvari Hannu kommunjurist
Bergström Pia specialsakkunnig
Sjöblom Kaj representant för äldrerådet
Paimela Helena representant för handikapprådet
Taimela Waula representant för ungdomsfullmäktige
Juntunen Sami ict-stöd
Järvinen Markus ict-stöd
Näppi Juha ict-stöd
Luomajärvi Tero kommunarkitekt
Ekström Gunnel protokollförare

Till påseende
Det justerade protokollet hålls till allmänt påseende på kommunens webbplats
Början av 07.05.2024