Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kommunstyrelsen
Protokoll 11.09.2023 klo 16:30 - 19:11 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
272   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
273   Justering av protokollet och val av protokolljusterare
274   Direktiv om informationshantering, dokumentförvaltning och arkivfunktion
275   Försäljning av fritidsfastighet i Siikajärvi, Pikkaraisvägen 27
276   Kyrkslätts kommuns utlåtande om det preliminära förslaget till samkommunen HRT:s verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024-2026
277   Kyrkslätts kommuns utlåtande om förslaget till ändring av grundavtalet för Helsingforsregionens trafik (HRT)
278   Kyrkslätts kommuns utlåtande om utkastet till Västra Nylands välfärdsområdes servicestrategi
279   Omprövningsbegäran (inkommen 24.5.2023) av kommunstyrelsens beslut 15.5.2023 § 153
280   Omprövningsbegäran (inkommen 31.5.2023) av kommunstyrelsens beslut 15.5.2023 § 153
281   Omprövningsbegäran (inkommen 5.6.2023) av kommunstyrelsens beslut 15.5.2023 § 153
282   Besättande av tjänsten som bildningsdirektör (2000100412)
283   Justeringar av ramen för uppgörande av budgeten 2024
284   Val av ledamöter och ersättare i äldrerådet för perioden 2023-2025, val av kommunstyrelsens representant
285   Val av kommunstyrelsens representant i handikapprådet
286   Sarastia Oy:s extra bolagsstämma 19.9.2023
287   Kommundirektörens presentation av aktuella ärenden
288   Beslut som inkommit för förfarande med övertagningsrätt enligt 92 § i kommunallagen
289   Anmälningsärenden
290   Protokoll för kännedom
291   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Haapaniemi Timo ordförande
Aallonharja Piia I vice ordförande
Kjerin Ulf II vice ordförande
Aintila Anna ledamot
Granström Anneli ledamot
Harinen Ari ledamot
Huhmarniemi Saara ledamot
Kaihlaranta Kati ledamot
Kajanti Carl-Johan ledamot
Kaurila Matti ledamot
Myllyniemi Markus ledamot
Sahiluoma Anna ledamot
Jäntti Maija ersättare
Saloranta-Eriksson Outi ersättare
Björk Tony kommunfullmäktiges ordförande
Hakapää Minna fullmäktiges II vice ordförande
Sailas Virpi kommundirektör, föredragande
Suihkonen Jaana förvaltningsdirektör
Lindell Esa ekonomidirektör
Kauppinen Anna-Kaisa direktör för samhällstekniska väsendet
Suni Marko trafikplanerare
Helle Jukka ärendehanteringschef
Ekström Gunnel ledningens assistent, protokollförare

Till påseende
Det justerade protokollet hålls till allmänt påseende på kommunens webbplats
Början av 19.09.2023