Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

RubrikTill påseende ▼
Kungörelse: Beslut med anledning av anmälan om särskilt störande buller och skakningar i projektet sanering av gatorna i Klosterbrinken27.11.2023 - 03.01.2024
Detaljplanen för Villa Hagas park, uppgörande av detaljplanen anhängiggjord och godkännande av idéplanen24.11.2023 - 08.12.2023
Kungörelse om offentlig framläggning av förslag till gatuplaner20.11.2023 - 04.12.2023
Regionförvalningsverket i Södra Finland: Miljötillstånd för hantering och lagring av slagg och bottenaska samt tillstånd för inledande av verksamheten, Esbo15.11.2023 - 22.12.2023
Kungörelse: Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse 13.11.2023 kl. 18.0008.11.2023 - 28.12.2023
NTM-centralen i Nyland: Meddelande om kungörelse, Evitskog åkerförbättringsprojekt, MKB-program08.11.2023 - 07.12.2023
Kungörelse om flyttning av övergivna fordon till Kyrkslätts kommuns centraldepåområde01.11.2023 - 08.12.2023
Kungörelse: Kommunfullmäktiges sammanträdeskallelse 30.10.2023 kl. 18.0025.10.2023 - 14.12.2023
Kungörelse: Regleringsstöd för sysselsättning för företag och samfund 202301.02.2023 - 31.12.2023
Kungörelse: Bidragsanslag för ungdomstjänster 202328.12.2022 - 31.12.2023
Kungörelse: För indrottsföreningar avsedda bidragsanslag 202328.12.2022 - 30.11.2023