Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

https://kirkkonummise.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelser

RubrikTill påseende ▼
Bidrag till Hem och skola-föreningar inom grundskola år 202427.05.2024 - 21.06.2024
Kommunfullmäktiges sammanträde 27.5.202422.05.2024 - 11.07.2024
Miljöinspektörens beslut om Trafikledsverkets bulleranmälan på Jeppas område22.05.2024 - 28.06.2024
Meddelande om framläggandet av mötesprotokoll, Kyrkslätt-Sjundeå å fiskeriområde21.05.2024 - 27.06.2024
Ändring av miljötillstånd, behandling av betong- och tegelavfall, Etelän rakennus Oy17.05.2024 - 24.06.2024
Beslutskungörelse: Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar (MSL 118 §), Kolabackens detaljplaneområde, Louhintahiekka Oy17.05.2024 - 24.06.2024
Godkännande av tomtindelningen på den 5 kommundelen på Veikkola detaljplaneområde, en del av kvarter 5307.05.2024 - 06.06.2024
Norra Tollsportens detaljplan och detaljplaneändring, uppgörande av detaljplanen anhängiggjord och framläggning av beredningsmaterialet30.04.2024 - 31.05.2024
Södra Tollsportens detaljplan, uppgörande av detaljplanen anhängiggjord och framläggning av beredningsmaterialet30.04.2024 - 31.05.2024
Europaparlamentsvalet 2024 i Kyrkslätt29.04.2024 - 10.06.2024
Beslutskungörelse: Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar (MSL 118 §),Fastighet 257-449-2-377, KMS Palvelu Oy26.04.2024 - 03.06.2024
Kommunfullmäktiges sammanträde 29.4.202424.04.2024 - 13.06.2024
Miljöinspektörens beslut om Prysmian Group Finland Oy:s bulleranmälan gällande brytning- och pålningsarbeten på byggarbetsplats på adressen Kabelvägen 68, Pickala19.04.2024 - 27.05.2024
Kommunfullmäktiges sammanträde 15.4.202410.04.2024 - 30.05.2024
Uppbåd i Nyland 202403.04.2024 - 13.12.2024
NTM-centralen i Nyland: Förslag till områden med betydande översvämningsrisk i Nyland samt framtagning av plan för hantering av översvämningsriskerna och miljörapport15.03.2024 - 17.06.2024
Regleringsstöd för sysselsättning för företag och samfund 202412.02.2024 - 31.12.2024
Bidragsanslag för ungdomstjänster 202408.02.2024 - 31.12.2024
För idrottsföreningar avsedda bidragsanslag 202408.02.2024 - 31.12.2024
Bidrag till lokala kulturföreningar år 202401.01.2024 - 30.09.2024
Meddelande om hörande som gäller centrala frågor om och arbetsprogrammet för vattenvård enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen samt miljökonsekvensbedömning15.12.2023 - 17.06.2024