<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Samhällstekniska nämnden 18.06.2024 / Anmälningsärenden för kännedom]]><![CDATA[Samhällstekniska nämnden 18.06.2024 / Ombyggnadsbidrag för enskilda vägar 2024, Medvastön Uusi ties broprojekt]]><![CDATA[Samhällstekniska nämnden 18.06.2024 / Växtlighetsersättningar för besittningstagande av Sundsvägens gatuområde]]><![CDATA[Samhällstekniska nämnden 18.06.2024 / Begäranden om omprövning av val av entreprenör för områdesentreprenad 2]]><![CDATA[Samhällstekniska nämnden 18.06.2024 / Kostnaderna för vinterunderhållet av gatuområden under perioden 2023-2024]]><![CDATA[Samhällstekniska nämnden 18.06.2024 / Norra Tollsportens detaljplan och ändring av detaljplan (14200), framläggning av planens förslagsmaterial MBL 65 § och MBF 27 §]]><![CDATA[Samhällstekniska nämnden 18.06.2024 / Södra Tollsportens detaljplan (14201), framläggning av planens förslagsmaterial enligt MBL 65 § och MBF 27 §]]><![CDATA[Samhällstekniska nämnden 18.06.2024 / Framläggning av Tassbackens (31100) beredningsmaterial för detaljplan i enlighet MBL 62 § och MBF 30 §.]]><![CDATA[Samhällstekniska nämnden 18.06.2024 / Justering av protokollet och val av protokolljusterare]]><![CDATA[Samhällstekniska nämnden 18.06.2024 / Sammanträdets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 / Övriga ärenden]]><![CDATA[Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 / Ansökan om bygglov 24-203-A / Munkkulla, Affärsbyggnad]]><![CDATA[Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 / Ansökan om bygglov 24-0199-A / Näse]]><![CDATA[Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 / Ansökan om bygglov 24-0198-A, Båtvik, Lagerbyggnad]]><![CDATA[Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 / Ansökan om avgörande som gäller planeringsbehov och undantag 24-42-POI / Sundsberg]]><![CDATA[Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 / Ansökan om undantag 24-41-POI / Koski-Navala]]><![CDATA[Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 / Ansökan om avgörande som gäller planeringsbehov och undantag 24-40-POI / Överkurk]]><![CDATA[Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 / Avgörande som gäller planeringsbehov och undantag 24-39-POI / Smedsby]]><![CDATA[Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 / Ansökan om undantag 24-38-POI / Hirsala]]><![CDATA[Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 / Ansökan om undantag 24-36-POI / Storkanskog]]><![CDATA[Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 / Byggnadstillsynens anmälningsärenden]]><![CDATA[Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 / Upphävning av miljötillstånd för Strömsby jorddeponi]]><![CDATA[Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 / Inledande av ett ärende som gäller flishuggning]]><![CDATA[Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 / Miljövårdens anmälningsärenden]]><![CDATA[Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 / Justering av protokollet]]><![CDATA[Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 / Sammanträdets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Kommunfullmäktige 17.06.2024 / Val av ledamöter och ersättare i nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor för perioden 1.8.2024–31.5.2025]]><![CDATA[Kommunfullmäktige 17.06.2024 / Svar på fullmäktigemotion 1/2024: Motion om inrättande av ett råd för kulturell mångfald i Kyrkslätt]]><![CDATA[Kommunfullmäktige 17.06.2024 / Nissnikuhusets byggnadsprojekt, nämnden för lokaltjänsters förslag om tilläggsanslag för byggande av en teleskopläktare]]><![CDATA[Kommunfullmäktige 17.06.2024 / Förnyande av förvaltningsstadgan fr.o.m. 1.9.2024]]>