Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Samhällstekniska nämnden
Protokoll 16.02.2023/Paragraf 24


 

 

Nylands NTM-centrals rättelseuppmaning i fråga om Kyrkslätts kommuns kommunfullmäktiges beslut om att godkänna delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2 (kst, fge)

Samhällstekniska nämnden 16.02.2023 § 24  

661/10.02.02/2019 

 

 

Beredare Kommunarkitekt Tero Luomajärvi

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

 

Beslutsförslag Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen  

 

 Samhällstekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att den beslutar godkänna Kyrkslätts kommuns med bilagan förenliga svar på Nylands NTM-centrals rättelseuppmaning.

 

 

 

Beslut Samhällstekniska nämnen beslutade enligt beslutsförslaget.

 

 

Redogörelse Nylands NTM-central har lämnat in en rättelseuppmaning (1.12.2022), som gäller kommunfullmäktiges beslut 24.10.2022 (§ 77) om att godkänna delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2. Uppmaningen gäller två planbeteckningar i delgeneralplanen och deras bestämmelser (AO-1/nr och AO-2/nr).  Planbeteckningarna och -bestämmelserna i fråga framgår av Kyrkslätts kommuns svar på sidorna 11 och 12 i bilagan.

 

Delgeneralplanen förverkligar Kyrkslätts kommuns strategiska avsikter att möjliggöra åretruntboende på Humaljärvis strandområde såsom i den lagakraftvunna delgeneralplanen för Gesterby och Smedsby som vann laga kraft 2015.

 

I kommunens svar har man utrett grunderna för planbestämmelserna på de invid Volsvägen belägna områdena (AO-1/nr) som berörs av rättelseuppmaningen. Kyrkslätts kommun anser att markanvändningen och planbestämmelserna på områdena stämmer överens med lagen.

 

I den av kommunfullmäktige godkända delgeneralplanen möjliggörs på strandområdet (AO-2/nr) som mest tio bostadsbyggnader för åretruntboende så att var och en av markägarna får bygga som mest en bostadsbyggnad för åretruntboende på sin lägenhet. Om det på lägenheten finns fler än en kalkylerad byggplats förenlig med Kyrkslätts generalplan 2020, kan de byggas som fritidsbostäder. Kyrkslätts kommuns synpunkt är att mängden byggande inte kan tolkas vara landskapsmässigt betydande. Dessutom har Kyrkslätts kommun i fråga om planbestämmelsen kommit emot Nylands NTM-centrals synpunkt genom att begränsa mängden åretruntboende jämfört med planförslaget. Kommunen anser att bestämmelserna i planbeteckningen är lagenliga.

 

I enlighet med beskrivningen ovan håller Kyrkslätts kommun kommunfullmäktiges beslut 24.10.2022 (§ 77) i kraft och anser att Nylands NTM-centrals rättelseuppmaning är ogrundad.

 

 

 Handlingar:

-          Kyrkslätts kommuns svar på Nylands NTM-centrals rättelseuppmaning (1.12.2022) gällande kommunfullmäktiges beslut om att godkänna delgeneralplan för Kommuncentrum, etapp 2

-          Kommunens bemötande till NTM-centralens utlåtande om planens beredningsmaterial (stn 19.11.2015, § 78)

-          Promemoria från kommunens och NTM-centralens möte 13.2.2020

 Länk till kommunfullmäktiges beslut om godkännande 24.10.2022 (§ 77) (inkl. bemötande till NTM-centralens utlåtande om planförslaget): http://kirkkonummise.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20221239-4