Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kommunfullmäktige
Protokoll 27.05.2024 klo 18:00 - 19:27 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
48   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
49   Justering av protokollet och val av protokolljusterare
50 Bokslut för år 2023
51 Personalberättelse 2023
52 Utvärderingsberättelse 2023
53   Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i fullmäktige, U.J.
54   Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i finska nämnden för fostran och utbildning (U.J.) och val av ny ersättare

Ledamot Uppgift
Björk Tony ordförande
Hyvärinen Reetta vice ordförande
Hakapää Minna kommufullmäktiges II vice ordförande
Aallonharja Piia ledamot
Aintila Anna ledamot
Blom Urho ledamot
Ekman Jani ledamot
Fleming Johanna ledamot
Granström Anneli ledamot
Gustafsson Stefan ledamot
Haapaniemi Timo ledamot
Hedberg Hans ledamot
Huhmarniemi Saara ledamot
Jäppinen Sanni ledamot
Kajanti Carl-Johan ledamot
Kari Marko ledamot
Kaurila Matti ledamot
Kilappa Antti ledamot
Kjerin Ulf ledamot
Kosonen Liisa ledamot
Kähkönen Jani ledamot
Kämpe-Hellenius Jerri ledamot
Kärkimaa Elina ledamot
Lankinen Arttu ledamot
Leijala Aku ledamot
Liljequist Kim ledamot
Myllyniemi Markus ledamot
Männikkö Kim ledamot
Määttä Jussi ledamot
Orko Maarit ledamot
Piili Noora ledamot
Purra Riikka ledamot
Ronkainen Tuovi ledamot
Sahiluoma Anna ledamot
Salonen Antti ledamot
Salminen Ville ledamot
Seppälä Ulla ledamot
Suominen Tero ledamot
Valtanen Hannu ledamot
Valtonen Martin ledamot
Virtanen Kari ledamot
Ylikoski Jukka ledamot
Ylisiurua Katja ledamot
Åström Kim ledamot
Lundell Patrik ersättare
Toikka Anna-Mari ersättare
Björkqvist Matilda ersättare
Jeremejew Miisa ersättare
Haapasaari Sari ersättare
Polkko Aleksander ersättare
Oksanen Pekka ersättare
Taimela Waula representant för ungdomsfullmäktige
Sjöblom Kaj representant för äldrerådet
Paimela Helena representant för handikapprådet
Sailas Virpi kommundirektör
Suihkonen Jaana förvaltningsdirektör
Roos Sirpa vik. ekonomidirektör
Kauppinen Anna-Kaisa direktör för samhällstekniska väsendet
Ikonen Eeva-Kaisa bildningsdirektör
Parkkonen Teija tf. personaldirektör
Sorvari Hannu kommunjurist
Bergström Pia protokollförare
Söderström Berndt översättare
Näppi Juha it-stöd
Järvinen Markus it-stöd
Juntunen Sami it-stöd

Till påseende
Det justerade protokollet hålls till allmänt påseende på kommunens webbplats
Början av 04.06.2024