Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ungdomsfullmäktige
Protokoll 28.05.2024 klo 17:32 - 19:34 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
31   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
32   Justering av protokollet och val av protokolljusterare
33   Presentation av Kyrkslätts kommuns Yhdessä – Tillsammans-handlingsinstruktion för ungdomsfullmäktige
34   Presentation av Suomen Nuorisovaltuustojen liitto (Nuva) ry:s verksamhet
35   Ungdomsfullmäktiges representanters rapporter över organens sammanträden
36   Kyrkslätts representanters rapport om Västra Nylands välfärdsområdes ungdomsfullmäktigesammanträde
37   Ungdomsfullmäktiges verksamhetsplan för år 2024
38   Ungdomsfullmäktiges sammanträden hösten 2024
39   Val av ungdomsfullmäktiges representanter till kommunfullmäktiges sammanträden hösten 2024
40   Ungdomsfullmäktiges motion för att bibehålla avgiftsfritt andra stadium i Kyrkslätt
41   Anmälningsärenden
42   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Taimela Waula ordförande
Berende Anton vice ordförande
Kari Selma vice ordförande
Sukselainen Iida sekreterare
Huuskonen Ukko sekreterare
Al-Ani Mustafa ledamot
Andemariamabrham Naeb ledamot
Pirneskoski Nooa ledamot
Salmensuo Pietari ledamot
Salmensuo Valtteri ledamot
Åström Valter ledamot
Sorvari Päivi ungdoms- och idrottschef
Rajavaara Eija serviceansvarig för ungdomsarbete
Rantala Noora skolungdomsarbetare
Sailas Virpi kommundirektör
Koski Markus ordförande för Nuva ry
Fredriksson Pekka representant för handikapprådet