Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Samhällstekniska nämnden
Protokoll 22.05.2024 klo 17:00 - 21:16 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
45   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
46   Justering av protokollet och val av protokolljusterare
47   Situationsöversikt för delgeneralplanen för Kylmälä (projekt 41000)
48   Förslag till planläggningsprogram för åren 2025-2026 (fge)
49   Reparationsunderstöd för frivilliga brandkårers fastigheter år 2024
50   Samhällstekniska nämndens delårsöversikt år 2024, situation 30.4
51   Försäljning av delar av tomterna 8 och 9 i kvarter 206 i Veikkola
52   Begäran om omprövning av underhållschefens tjänsteinnehavarbeslut 8.3.2024 § 10 Skadeståndsanspråk - Plogbil söndrade tomtens mur och plåt vid snöröjning 1.2.2024 på adressen Ängsklocksgränden 2
53   Begäran om omprövning av underhållschefens tillståndsbeslut
54   Anmälningsärenden för kännedom

Ledamot Uppgift
Åström Kim ordförande
Snellman Jenny vice ordförande
Jäppinen Pekka ledamot
Jäppinen Sanni ledamot
Karkinen Ronja ledamot
Kelkka Teemu ledamot
Liljequist Kim ledamot
Polkko Aleksander ledamot
Salonen Antti ledamot
Granström Anneli styrelsens representant
Kauppinen Anna-Kaisa föredragande
Luomajärvi Tero kommunarkitekt
Keski-Lusa Toni chef för kommunalteknik
Mäkinen Seppo planläggningsarkitekt
Store Simon detaljplanechef
Wikström Suvi protokollförare
Valtanen Hannu suppleant
Taimela Waula ungdomsfullmäktigesrepresentant
Sved Ann-Christine suppleant

Till påseende
Det justerade protokollet finns till påseende på Kyrkslätts kommuns offentliga nätverk 29.5.2024.