Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för lokaltjänster
Protokoll 16.05.2024 klo 17:00 - 21:01 / Inte justerad

Paragraf   Rubrik  
27   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
28   Justering av protokollet
29   Upphandlingsbeslut, sekretessgrund Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
30   Byggtida ersättande lokaler för årskurserna 7-9 i Nissnikun koulu
31   Nissnikuhusets byggnadsprojekt, nämnden för lokaltjänsters förslag om tilläggsanslag för byggande av en teleskopläktare
32   Nämnden för lokaltjänsters delårsöversikt år 2024, situation 30.4
33   Anmälningsärenden för kännedom

Ledamot Uppgift
Piili Noora ordförande
Ekman Jani viceordförande
Granström Anneli ledamot
Björkqvist Matilda ledamot
Hedberg Hans ledamot
Jeremejew Miisa ledamot
Kari Marko ledamot
Oksanen Pekka ledamot
Utriainen Elina ledamot
Lavanti Lauri suppleant
Salomaa Leena suppleant
Sahiluoma Anna styrelsens representant
Kauppinen Anna-Kaisa föredragare
Forsell Kia protokollförare
Toikka Kari sakkunnig
Martikainen Teuvo sakkunnig
Väre Taina sakkunnig
Nylund Hanne sakkunnig
Tuppurainen Johanna sakkunnig
Kauber Astrid sakkunnig
Vesiluoma Anu sakkunnig
Hyvärinen Reetta sakkunnig

Till påseende
Det justerade protokollet finns till påseende på Kyrkslätts kommuns offentliga nätverk 22.5.2024.