Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Protokoll 21.05.2024 klo 17:04 - 19:00 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
58   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
59   Justering av protokollet
60   Byggnads- och miljönämndens delårsöversikt år 2024, situation 30.4
61   Byggnadstillsynens anmälningsärenden
62   Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol om besvär över åtgärdstillstånd 23-387-C, 24-1-OIK
63   Ansökan om bygglov 24-0149-B / Båtvik
64   Ansökan om undantag 24-27-POI / Kolsarby
65   Ansökan om undantag 24-31-POI / Dåvits
66   Ansökan om undantag 24-32-POI / Lappböle
67   Ansökan om avgörande som gäller planeringsbehov och undantag 24-33-POI / Kvarnby
68   Ansökan om avgörande som gäller planeringsbehov 22-80-POI och begäran om omprövning 24-4-OIK / Evitskog
69   Miljövårdens anmälningsärenden
70   Utlåtande om Microsoft 3465 Finland Oy:s MKB-beskrivning för Kyrkslätts datacenter
71   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Huhmarniemi Saara ordförande
Männikkö Kim viceordförande
Elfving Mikko ledamot
Grönqvist Kerstin ledamot
Niemi Edla ledamot
Saranpää Tommi ledamot
Scheinin Henry ledamot
Virkki Leena ledamot
Grönroos Daniel föredragande
Hynninen Anu föredragande
Sihvola Arja föredragande
Määttä Jussi styrelsens representant
Sapila Mirva protokollförare

Till påseende
Protokollet justeras 27.5.2024 och det hålls offentligt framlagt på kommunens offentliga webbplats 28.5.2024. Anslagslistorna kan läsas 30.5.2024 på kommunens offentliga webbplats samt på adressen http://julkipano.lupapiste.fi/kirkkonummi.