Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Centralvalnämnden
Protokoll 23.04.2024 klo 16:00 - 16:31 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
17   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
18   Justering av protokollet och val av protokolljusterare
19   Tillsättande av valnämnder och valbestyrelse för Europaparlamentsvalet 2024
20   Fastställande av valförrättarna för förhandsröstningen i Europaparlamentsvalet 2024
21   Förordnande av en ny ersättare i fullmäktige
22   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Parviainen Päivi ordförande
Hagelberg Harriet vice ordförande
Kaari Jarkko ledamot
Piironen Marjokaisa ledamot
Tahko Mikko ledamot
Suihkonen Jaana förvaltningsdirektör, föredragande
Beck Rasmus centralvalnämndens sekreterare, valchef
Helisten Mika ict-stöd
Ekström Gunnel protokollförare

Till påseende
Det justerade protokollet hålls till allmänt påseende på kommunens webbplats
Början av 30.04.2024