Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Revisionsnämnden
Protokoll 08.05.2024 klo 16:30 - 19:38 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
21   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
22   Justering av protokollet och val av protokolljusterare
23   Intern kontroll, riskhantering samt koncernstyrning och -övervakning
24   Revisorns rapportering
25   Revisionsberättelse för år 2023
26   Utvärderingsberättelse 2023

Ledamot Uppgift
Seppälä Ulla ordförande
Kämpe-Hellenius Jerri vice ordförande
Lampovaara Teppo ledamot
Lounamaa Maija ledamot
Sailo Sami ledamot
Tanskanen Matti ledamot
Tiitinen Tuomo ledamot
Sailas Virpi kommundirektör
Haapaniemi Timo kommunstyrelsens ordförande
Holmberg Annastiina KPMG Oy Ab
Sova Kirsi protokollförare

Till påseende
Det justerade protokollet hålls till allmänt påseende på kommunens webbplats
Början av 16.05.2024