Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenska nämnden för fostran och utbildning
Protokoll 03.04.2024 klo 17:00 - 18:24 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
16   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
17   Justering av protokollet och val av protokolljusterare
18   Beslut om elevplatser i svenskspråkiga grundskolor läsåret 2024-2025 för årskurserna 1-6
19 Ändringar i läroplanen och timfördelningen för den grundläggande utbildningen i Kyrkslätts kommun samt övergångsperioder till ny timfördelning
20   Bildningsdirektörens presentation av aktuella ärenden

Ledamot Uppgift
Basilier Linda ordförande
Törnqvist Stefan vice ordförande
Ekberg-Kontula Petra ledamot
Gerkman Mikael ledamot
Gustafsson Stefan ledamot
Korkman Mikael ledamot
Oittinen Paula ledamot
Saloranta-Eriksson Outi ledamot
Åström Valter repr. för ungdomsfullm.
Ikonen Eeva-Kaisa bildningsdirektör, föredragande
Viitasalo Maria planerare
Sarvimäki-Paananen Liisa protokollförare

Till påseende
Protokollet är offentligt framlagt 8.4.2024 på kommunens webbplats.