Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vård- och omsorgsnämnden
Protokoll 15.12.2022 klo 17:34 - 18:03 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
71   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
72   Justering av protokollet och val av protokolljusterare
73 Ändringar av öppettiderna för tjänsterna och verksamhetsställena inom serviceområdet för vård och omsorg vid julen och årsskiftet
74 Anmälningsärenden för kännedom
75   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Myllyniemi Markus ordförande
Kjerin Ulf vice ordförande
Felipe Sini medlem
Strand Tero medlem
Järvinen Johanna medlem
Kähkönen Jani medlem
Suoranta Ari ersättare
Holm Tuomas ersättare
Frantsi-Lankia Marjut kommunstyrelsens representant
Rauhanen Hannele handikapprådets representant
Rönkkö Sonja äldrerådets representant
Pekkarinen-Keto Sirkku föredragande / tf. vård- och omsorgsdirektör
Kupiainen Kati protokollförare / förvaltningschef
Nikkari Riikka servicedirektör, äldreservice
Rusk Jenny vik. servicedirektör, tjänster för personer i arb.
Liinavuori Arja servicedirektör, hälsovårdstjänster
Katainen Pauli teknisk sekreterare