Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kommunutvecklingssektionen
Protokoll 18.02.2020 klo 17:00 -

Paragraf   Rubrik  
7   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
8   Justering av protokollet och val av protokolljusterare
9   Kommunutvecklingssektionens utlåtande om utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt 2040 och 2060 (kst)
10   Utveckling av verksamheten och tjänsterna i Porkala Havsby
11   Kommunens sysselsättningsöversikt och plan för främjande av sysselsättningen 2020
12   Kyrkslätts kommuns regleringsstöd till företag och föreningar
13   Försäljning av tomt 4 i kvarter 3041 i detaljplanen för Kilråberget till Kiinteistö Oy Kiilatie 10
14   Avtal om inledande av detaljplanen för Kolabacken
15   Övriga ärenden

Ledamot Uppgift
Hyvärinen Reetta ordförande
Haikonen Hanna vice ordförande
Valtanen Hannu ersättare
Kettunen Kati ledamot
Myllyniemi Markus ledamot
Basilier Linda ledamot
Salminen Ville ledamot
Kämpe-Hellenius Jerri ersättare
Hyvärinen Susanna föredragande
Järvenpää Susanna sekreterare
Aarnio Tarmo kommundirektör
Rautiainen Anu förtvaltningsdirektör
Haapaniemi Timo ordförande för kommunstyrelsen
Vahasalo Raija II vice ordförande för kommunfullmäktige
Kauppinen Anna-Kaisa Kauppinen Direktör för samhällstekniska väsendet
Linnakylä Katja Fritidsdirektör
Andelmin-Inkinen Johanna Sysselsättningskoordinator