Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för serviceproduktion
Protokoll 26.02.2020 klo 17:00 - 19:51

Paragraf   Rubrik  
6   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
7   Justering av protokollet
8   Ärendet är sekretessbelagt.
9   Försäljning av skolornas svinnmat
10   Ärendet är sekretessbelagt.
11   Utlåtande om behovsutredningen för det gemensamma campuset för gymnasierna och instituten i Kyrkslätt
12   Nämnden för serviceproduktions verksamhetsberättelse för år 2019
13   Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan för år 2020
14   Anmälningsärenden för kännedom

Ledamot Uppgift
Åström Kim ordförande
Piili Noora viceordförande
Kara Mikko ledamot
Kämpe-Hellenius Jerri ledamot
Lindholm Niklas ledamot
Liuhta Ari ledamot
Oksanen Pekka ledamot
Parviainen Päivi ledamot
Utriainen Elina ledamot
Romar Ann-Britt suppleant
Polkko Aleksander suppleant
Kauppinen Anna-Kaisa föredragare
Forsell Kia protokollförare
Haapaniemi Timo kommunstyrelsens odf.
Köykkä Jarno lokaldirektör
Nylund Hanne byggherreingenjör
Aaltonen Maiju kosthållsdirektör
Hasu Ari controller