Dynasty informationsservice Sökning RSS Kyrkslätt

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummise.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden
Protokoll 04.03.2020 klo 17:32 - 19:51

Paragraf   Rubrik  
12   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
13   Justering av protokollet och val av protokolljusterare
14 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för år 2019
15 Godkännande av bildnings- och fritidstjänsternas servicenätsplan 2020, SFUN
16   Utredning över situationen i en skola i Kyrkslätt

Ledamot Uppgift
Björk Tony ordförande
Nyberg Stig viceordförande
Grönqvist Kerstin ledamot
Liljequist Kim ledamot
Poutanen Pekka ledamot
Sjölund Thorolf ledamot
Gustafsson Noel repr. för ungdomsfullmäktige
Kujala Hannele bildningsdirektör, föredragande
Flemmich Mikael chef för svensk dagvård och utbildning
Lindell Esa controller
Smeds Monica förvaltningssekreterare, protokollförare